DJUXONOVA NOXIDA; QURBONOVA SAIDA. TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, [S. l.], v. 10, n. 11, p. 309–314, 2022. Disponível em: https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2778. Acesso em: 31 jan. 2023.