Qarshiboyev Jahongir Abdulatifovich, & Ilxamova Yodgora Saydaxmedovna. (2023). MAMLAKATIMIZDA ELEKTRON TO’LOV TIZIMLARINIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 639–645. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4095