Djuxonova Noxida, & Qurbonova Saida. (2022). TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(11), 309–314. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/2778