Aziza Kobilova. (2022). SIRTQI TA`LIMDA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA YO`NALISHI TALABALARINI BOLANING OILA SHAROITIDA KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA`SIR QILUVCHI KASBIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH . Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(5), 1013–1016. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/1999