(1)
Muhamadaziz Zayniddinovich Fakhrutdinov; Sirojiddin Turdikulovich Juraev; Dilshodbek Narzullaevich Yakshiboev. EFFICACY OF CREATING VITAMIN-RICH VARIETIES OF LEMON. Galaxy int. interdiscip. res. j. 2024, 12, 88-93.