(1)
Navbatova Rano Khodzhimuratovna. EPIC GENRE OF RUSSIAN AND UZBEK PROSE. Galaxy int. interdiscip. res. j. 2022, 10, 337-339.