(1)
N. X. Djuxonova; Z. Ergasheva. YOSH OILALARNING IJTIMOIY VA PSIXOLOGIK MUAMMOLARI. Galaxy int. interdiscip. res. j. 2022, 10, 128-135.