(1)
Yoqubjanov Nematjon Nuriddin Ugli; Jo’rabaev Nozimjon Nizomiddin Ugli; Borotov Jamshid Zokirjonovich; Xoliqov Qurbonali Madaminovich. STUDY OF CHANGE OF PHYSICAL-MECHANICAL INDICATORS AT THE EXPENSE OF QUANTITY OF SILK RAW MATERIALS IN PATTERNED KNITWEAR. Galaxy int. interdiscip. res. j. 2021, 9, 1-6.