[1]
Qarshiboyev Jahongir Abdulatifovich and Ilxamova Yodgora Saydaxmedovna 2023. MAMLAKATIMIZDA ELEKTRON TO’LOV TIZIMLARINIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 11, 5 (May 2023), 639–645.