[1]
Djuxonova Noxida and Qurbonova Saida 2022. TALABA QIZLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 10, 11 (Nov. 2022), 309–314.