[1]
N. X. Djuxonova and Z. Ergasheva 2022. YOSH OILALARNING IJTIMOIY VA PSIXOLOGIK MUAMMOLARI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 10, 11 (Nov. 2022), 128–135.