[1]
Sarvar Bahodirov Sirojiddinovich 2022. SPORTCHILARNI MUSOBAQA SHAROITIDA PSIXOLOGIK TAYYORLASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 10, 11 (Nov. 2022), 23–25.