[1]
Aziza Kobilova 2022. SIRTQI TA`LIMDA MAKTABGACHA PEDAGOGIKA YO`NALISHI TALABALARINI BOLANING OILA SHAROITIDA KOGNITIV RIVOJLANISHIGA TA`SIR QILUVCHI KASBIY TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH . Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 10, 5 (May 2022), 1013–1016.