METHODOLOGICAL AND THEORETICAL ASPECTS, CONCEPT AND ESSENCE OF INCLUSIVE EDUCATION

Main Article Content

I. M. Eshboltayev
D.R. Masodiqova

Abstract

Etymology of the concepts of integration, inclusion, definition of their content area. Category of inclusion in philosophical, legal, sociological, psychological and pedagogical sciences.

Article Details

How to Cite
I. M. Eshboltayev, & D.R. Masodiqova. (2024). METHODOLOGICAL AND THEORETICAL ASPECTS, CONCEPT AND ESSENCE OF INCLUSIVE EDUCATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(5), 137–139. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/5552
Section
Articles

References

Kovalev E.V., Staroverova M.S. Ta’lim integratsiyasi (inklyuziya) ta’lim tizimini rivojlantirishning tabiiy bosqichi sifatida // Inklyuziv ta’lim. 1-son. - M.: Maktab kitob markazi, 2010. – 272b.

Nazarova N.N. Integratsiyalashgan (inklyuziv) ta’lim: genezisi va amalga oshirish muammolari // Ijtimoiy pedagogika. 2010. No 1. P.77-87.

Imkoniyati cheklangan bolalar uchun inklyuziv ta’limni tashkil etish: Darslik / Rep. ed. S.V Alyoxina , E.N. - M.: MGPPU, 2013. 324b.

R. Eshimov “Imkoniyati cheklangan yoshlar ta’lim tizimidagi muammolar va ularni bartaraf etish” O‘quv jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning dolzarb muammolari. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. –Guliston: GulDU, 2019. – 142 b.

R. Eshimov “Inklyuziv ta’limda kompyuter imitatsion modellar asosida dars o‘tishning ijobiy tomonlari” “Uzluksiz ta’lim tizimida modulli o‘qitish texnologiyalarini qo‘llash istiqbollari: muammo va yechimlar” mavzusida xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya. – Toshkent: O‘zPFITI, 2018.