ISSUES OF IMPROVING COST ACCOUNTING IN HEALTHCARE INSTITUTIONS

Main Article Content

Shanasirova Nodira Abdullayevna

Abstract

In the article, research was conducted on the issues of improving cost accounting in healthcare institutions, and conclusions and suggestions were formed within the topic.

Article Details

How to Cite
Shanasirova Nodira Abdullayevna. (2023). ISSUES OF IMPROVING COST ACCOUNTING IN HEALTHCARE INSTITUTIONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(11), 263–267. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4581
Section
Articles

References

Kovalev glavnym V.V. Finansovyy klasiftsya analiz: Upravlenie dostachn kapitalom. Vybor takim investment. Analyz vkhodyashcheytchetnosti. - M.N: otliche Finansy i statistika, p 2014. – 233.

Kuter M. I. Teoriya vydelni bukhgalterskogo ucheta: polneiya ucheb. 3-e podtverizd. pererab i botki dop– M.: okaznia INFRA-M, 2012. – 476 p.

Fed o tov A. V. Organization audita effektivnosti ispolzovaniya budgetnykh sredstv po soderjaniyu uchrejdeni zdrovokhraneniya . // Accounting and budget accounting and non-commercial organizations. -2006. No. 22.

Kur o khkina L. P. " Uchet zatrat i kalkirovanie sebestoimosti uslug vy budgetnom uchrejdenii " L. P. Kurochkina//, "Accounting and budgeting and non-commercial organizations " . 2007. No. 7.

The Regulation of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan dated November 14, 2014 No. 74 "On the procedure for drawing up, approving and registering budget organizations and recipients of budget funds and budgets and staff tables".

http://www.stat.uz - the official website of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan prepared on the basis of .

The "Budget Code" of the Republic of Uzbekistan was approved on December 26, 2013 by the Law of the Republic of Uzbekistan No. 360.