3RD GRADE IN THE TEXTBOOK ON MOTHER TONGUE AND READING LITERACY COVERS OF MONEY’ EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF THE AUDIO TEXT IN CHILDREN'S LIVES

Main Article Content

Jamilova Norjon

Abstract

The positive, negative and educational significance of money in children's lives. Rules for the correct use of money.

Article Details

How to Cite
Jamilova Norjon. (2023). 3RD GRADE IN THE TEXTBOOK ON MOTHER TONGUE AND READING LITERACY COVERS OF MONEY’ EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF THE AUDIO TEXT IN CHILDREN’S LIVES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(6), 58–59. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4131
Section
Articles

References

Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 3-sinf ,, Ona tili va o’qish savodxonligi’’darsligi.2022-yil.

Iqtisodni erkinlashtirish,resurslardan tejamkorlik bilan foydalanish bosh yo’limiz .Xalq so’zi 13-fevral ,2002 yil

Maxmudov E.X. ,,Korxona iqtisodiyoti:O’quv qo’llanma .TDIU,2004

www.ziyonet.uz-Axborot ta’lim tarmog’I sayti.