EXPLANATION OF THE SUBJECT OF "DOSIMETRY IN X-RAY DIAGNOSTICS" TO THE STUDENTS USING THE "BOOMERANG" METHOD

Main Article Content

Rahimova Volida Karim qizi

Abstract

This article briefly discusses one of the interactive methods - the " boomerang" method. Detailed information is provided on the topic " Dosimetry in X-ray diagnostics ", related to clinical dosimetry for students of higher educational institutions, and a methodology for the practical application of the above methodology is presented.

Article Details

How to Cite
Rahimova Volida Karim qizi. (2023). EXPLANATION OF THE SUBJECT OF "DOSIMETRY IN X-RAY DIAGNOSTICS" TO THE STUDENTS USING THE "BOOMERANG" METHOD. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 631–634. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4093
Section
Articles

References

U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboeva, D.Inogʼomova. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob. Metodik qoʼllanma. Toshkent, 2012 y. –b.140.

O.U. Avlayev, C.N. Jo’rayeva, C.R. Mirzayeva. Ta’lim metodlari. O’quv-uslubiy qo’llanma. Toshkent: -“Navro’z” nashriyoti, 2017 y. –b.210

G.Axmedova. Dozimetriyaning zamonaviy muammolari va amaliy tatbig`i. O`quv-uslubiy majmua. Samarqand, 2021y. –b.50-58. 4. Rahimova V., Bozorov E. Klinik dozimetriya fanining “Ionlovchi nurlanishlar va ularning asosiy xususiyatlari” nomli ma’ruza mashg’ulotini “Fishbone” metodini qo’llash orqali o’qitish //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2022. – T. 2. – №. 2. 5. qizi Rahimova V. K. ZNO PLYONKALARINI OLISH VA ULARNING XOSSALARINI O'RGANISH //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – T. 1. – №. 8. – S. 116-123. 6. Xojiuevich B. E. et al. “AJURLI ARRA” METODI YORDAMIDA TALABALARGA “ASOSIY DOZIMETRIK KATTALIKLAR” MAVZUSINI TUSHUNTIRISH //E Conference Zone. – 2022. – S. 11-15. 7. Xojiuevich B. E. et al. “BESHINCHISI ORTIQCHA” METODI YORDAMIDA TALABALARGA “KLINIK DOZIMETRIYA UCHUN ASBOBLAR” MAVZUSINI TUSHUNTIRISH //pedagogs jurnali. – 2022. – T. 15. – №. 1. – S. 93-97.