EMERGENCY SITUATIONS RELATED TO EPIPHYTOTY: CHALLENGING ISSUES OF AGRICULTURAL PEST CONTROL AND MASS PLANT DEATH

Main Article Content

B.Sodikov

Abstract

In all the irrigated regions of Central Asia, there are reports that bollworms cause considerable annual damage to pea, tomato, tobacco, and corn crops. According to estimates, the bollworm kills 0.5-1.5% of the total cotton crop in Central Asia. It can be seen that the damage caused by the bollworm pest naturally increases in years with many infestations (when the spring is warm after a warm winter).

Article Details

How to Cite
B.Sodikov. (2023). EMERGENCY SITUATIONS RELATED TO EPIPHYTOTY: CHALLENGING ISSUES OF AGRICULTURAL PEST CONTROL AND MASS PLANT DEATH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 520–526. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4068
Section
Articles

References

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risidagi”gi PF-4947-sonli Farmoni.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 19-20- yanvar kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi davomida bergan topshiriqlari va Qiziriq tumanida kengaytirilgan tarzda o‘tkazilgan majlis bayonining 3-qismi 60- bandi.

Cherkasov V..A., Gringberg Sh.M. Planirovanie, uchet i otchetnost v proizvodstvenno‘x biolaboratoriyax. Effektivnost biologcheskogo metoda zahito‘ rasteniy. Kishinev-1981 g. 111-113 str.

Rajabov I.Q. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida agroresurslar bozori muvozanati va ishlab chiqarish samaradorligi. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 2006 y.

Hasanjanov Q.A. Mineral o‘g‘itlardan samarali foydalanish. T., «O‘zbekiston», 1973. 97 b.

Sulaymonov B.A., Boltayev B.S. Bog‘, tokzor va dala ekinlarining zararkunanda va kasalliklari hamda ularga qarshi kurash usullari. 2018.162 b.