ABOUT THE HISTORY OF COTTON FARMING IN UZBEKISTAN

Main Article Content

H. O. Khushvaqtov

Abstract

The issues and problems of development of protected and gray lands in the field of agriculture in Uzbekistan in 1946-70 and the provision of these areas with qualified personnel are covered. There are also problems with the socio-economic and cultural life of the resettled people.

Article Details

How to Cite
H. O. Khushvaqtov. (2023). ABOUT THE HISTORY OF COTTON FARMING IN UZBEKISTAN. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(5), 45–48. Retrieved from https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3968
Section
Articles

References

ЎзРМДА, 314 – фонд,1 – рўйхат, 415 – йиғма жилд, 10 – варақ.

Мирзиёев Ш. Буюк келажагимизни мард ва олий жаноб халқимиз билан бирга қурамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 343 бет.

Одилхонов О. Паркент. – Тошкент, 1989. – 46 бет.

Убайдуллаев O. Мукофот чорлайди. //Меҳнат ва турмуш, 1971, №12. 4-бет.

Хрушчев Н.С. Қишлоқ хўжалигини янада юксалтириш учун резервлардан тўлароқ фойдаланайлик. Совет Иттифоқи Коммунистик партияси Марказий Комитетининг 1959 йил Декабрь пленумида сўзлаган нутқи, –Тошкент, 1960. – 37 бет.

Муллажонов И.Р. Ўзбекистон аҳолисининг миграцион алоқалари. – Тошкент, 1967. – 6 бет.

Турсунов С. Қишлоқ аҳолисини уй-жой ва маиший шароитларини яхшилаш муаммолари . – Тошкент, 1994. – 13 бет.

Ўша муаллиф. – 10 бет.

Қориев М. Ишчи ва деҳқонлар иттифоқи – совет давлати қудратининг асоси. Юридик фан. номзоди дисс. – Тошкент, 1960. – 88 бет.